LENNOX EMEA

LENNOX EMEA

Juridische gegevens

Presentatie


Eigenaar: LGL FRANCE SAS
Kapitaal van 37 029 000 € – 
RCS : 309 528 115 RCS Lyon
Rue des Albatros – ZI Les Meurières – BP71 – 69780 Mions – FRANKRIJK – Tel. +33 (0)4 72 23 20 20

Webmaster: Patrick Garcin

Publicatie manager: Elodie Segaud

Website is gepubliceerd en gehost door: LGL FRANCE SAS – Rue des Albatros – ZI Les Meurières – BP71 – 69780 Mions – FRANKRIJK

Gebruiksvoorwaarden


Inleiding

Lees voordat je deze website verder bezoekt, deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Hierin worden de algemene contractuele voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op het gebruik van de website. Ze zijn te vinden via Juridische gegevens.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken bevestig je dat je deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt, evenals alle andere voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen.Gebruik de website niet als je niet of niet geheel kunt instemmen met een of meer verplichtingen of met de gebruiksvoorwaarden of voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Wijziging van de website en van de gebruiksvoorwaarden

Wij hebben het recht om op elk moment en zonder aankondiging de website en/of deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Je dient de gebruiksvoorwaarden en eventuele voorwaarden waarnaar wordt verwezen te lezen en regelmatig te controleren, zodat je voortdurend op de hoogte blijft van de voorwaarden die voor jou gelden.Het gebruik van de website na een wijziging van deze voorwaarden voor gebruik of een wijziging van de website, houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

Intellectuele eigendom

Je erkent expliciet dat wij de exclusieve eigendom hebben van alle onderdelen van de website, waaronder, maar niet uitsluitend, teksten, foto’s, illustraties, video, audio, ontwerp, uiterlijk, structuur, concepten, handelsmerken, logo’s, technische en grafische oplossingen, databases, software en broncode die aanwezig zijn op de website en/of via de website wordt overgebracht.Elke reproductie, presentatie, aanpassing, wijziging, publicatie, overdracht, aantasting, verwerking in een andere website, alsook elk gebruik voor een commercieel doel en/of geheel of gedeeltelijk hergebruik van de website of van een van de onderdelen daarvan, op welke wijze en in welke vorm ook, is ten strengste verboden.Bij ongeoorloofd gebruik van de website of de inhoud daarvan, of van daarin verstrekte informatie, kan de gebruiker aansprakelijk worden gesteld. Dit ongeoorloofde gebruik vormt een overtreding die strafbaar is op grond van artikel L. 335-2 van de Franse Wet inzake intellectuele eigendom.Hetzelfde verbod geldt ten aanzien van databases die eventueel aanwezig zijn op de website en die worden beschermd door de bepalingen van artikelen L. 341-1 e.v. van de Franse Wet inzake intellectuele eigendom. Als zodanig kan de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor reproductie of verkrijging hiervan.Dit artikel kan niet worden opgevat als beperking van enige andere vordering jegens de verantwoordelijke voor ongeoorloofd gebruik van de website en de inhoud daarvan.

Aansprakelijkheid en toegang tot de website

Alle gegevens, informatie en publicaties die toegankelijk zijn op de website of daarvan kunnen worden gedownload, worden verstrekt ter informatie en zijn in geen enkel opzicht uitputtend. Wij geven geen garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid of tijdigheid van informatie die op de website beschikbaar is. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en/of typefouten bevatten. Deze informatie kan van tijd tot tijd wijzigen; deze wijzigingen zullen worden verwerkt in nieuwe versies.Wij kunnen niet garanderen dat de website vrij is van gebreken, fouten of storingen of dat deze kunnen worden gecorrigeerd, dat de website zonder onderbrekingen of uitval zal werken of dat de website compatibel is met bepaalde apparatuur.Je verklaart dat je beschikt over de vaardigheden, de middelen en de kennis die nodig zijn om deze website te gebruiken. Je verklaart ook dat je bij het bezoeken van de website volledig verantwoordelijk bent voor het behoud en de bescherming van de integriteit van je gegevens, hardware en software.Wij noch enig ander bedrijf dat onderdeel is van LGL FRANCE, zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, de inhoud van de website of enig ander element dat aanwezig is op de servers waarop de website wordt gehostWij behouden ons het recht voor de toegang tot de gehele website of een deel daarvan, waaronder, maar niet uitsluitend, de inhoud, de functionaliteit en de tijden van beschikbaarheid, op welk tijdstip ook, zonder voorafgaande kennisgeving en volledig naar ons eigen inzicht, te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te onderbreken. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van de website.

Vertrouwelijkheid

Persoonlijke gegevens die zijn verstrekt of verzameld via de website worden alleen gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid en deze gebruiksvoorwaarden. Hierop is het op de website gepubliceerde privacybeleid van toepassing.

Links naar andere websites

De website biedt via hyperlinks toegang tot andere websites. Wij zijn niet de beheerders van die sites en hebben geen controle over de inhoud daarvan. Wij kunnen dan ook in geen enkel opzicht verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of voor een eventuele verzameling en overdracht van persoonlijke gegevens, plaatsing van cookies op je computer of enig vergelijkbaar proces.

Gegevensbescherming

De op de website verzamelde gegevens worden verwerkt door het bedrijf dat daarvoor verantwoordelijk is, namelijk LGL FRANCE.Iedereen van wie gegevens worden verzameld en verwerkt op deze website, heeft het recht op toegang tot, en correctie en verwijdering van alle persoonlijke gegevens die hem/haar betreffen, evenals het recht op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens. Indien je van deze rechten gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen door een brief te sturen naar het volgende adres:

LGL FRANCE – Marketing Service
Rue des Albatros – ZI Les Meurières
BP71 – 69780 Mions – FRANCE