LENNOX EMEA

LENNOX EMEA

Onze inzet

LENNOX EMEA is er stellig van overtuigd dat succes alleen mogelijk is door innovatie en een belangrijke investering in de werknemers…

INNOVATIE

De technologie staat niet stil, de normen al evenmin: de teams van LENNOX EMEA werken samen aan oplossingen die, dag na dag, de levens van de klanten verbeteren, door in te spelen op steeds veranderende verwachtingen:

  • Vlotte installatie

  • Energie-effi ciëntie: een zo hoog mogelijk niveau van comfort bereiken met zo laag mogelijke energiekosten

  • Minder onderhoudsbeurten en lagere onderhoudskosten

  • Optimalisatie van het hergebruik aan het einde van de levensduur

  • Gemeenschappelijke oplossingen tussen HVAC en Koeling

  • Groene oplossingen die afgestemd zijn op de strenge wettelijke verwachtingen (inclusief HFO en oplossingen met natuurlijke koelmiddelen die conform FGaz en andere milieurichtlijnen zijn)

We zijn gericht op de algemene gebruikerskosten van onze oplossingen, van het begin tot het einde van hun leven.

Daarom is LENNOX HVAC&R EMEIA verantwoordelijk voor een aantal belangrijke innovaties.

 


INVESTEREN IN DE WERKNEMERS

De groei van de laatste jaren was mogelijk dankzij een gemotiveerd en talentvol team, dat afgestemd is op de behoeften van de klant.


DEZE INZET MAAKT DAT WIJ ALTIJD:

STREVEN NAAR TEVREDEN KLANTEN
Dit is onze eerste prioriteit: al onze kennis samenbrengen voor het ontwerpen, voorstellen en installeren van de beste oplossingen, het afstemmen op de gegeven specificaties. Kiezen voor LENNOX EMEA betekent uw projecten toevertrouwen aan een team van gemotiveerde en aandachtige experts.

DUURZAME PERFORMANCE
Plannen en objectieven bepalen voor de lange termijn, in een stabiel kader, gericht op de voldoening van eenieders behoeften en de ontwikkeling van steeds doeltreffender en milieuvriendelijker oplossingen. Een antwoord bieden op de hoge milieustandaards door de ontwikkeling van oplossingen met lage GWP, door de FGaz-normen en andere milieurichtlijnen te respecteren, en door aandacht te hebben voor de behoeften van onze klanten aan energiebesparing.

LENNOX EMEA

Milieu

LENNOX EMEA produceert op proactieve manier milieuvriendelijke machines om de planeet te beschermen…

Plannen en objectieven bepalen voor de lange termijn, in een stabiel kader, gericht op de voldoening van eenieders behoeften en de ontwikkeling van steeds doeltreffender en milieuvriendelijker oplossingen.

Een antwoord bieden op de strenge milieunormen door de ontwikkeling van oplossingen met lage GWP, door de F-Gaz-normen en andere milieurichtlijnen te respecteren, en door aandacht te hebben voor de behoeften van onze klanten aan energiebesparing.

Bepalingen met betrekking tot de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) :
Richtlijn 2002/96/EG heeft tot doel de recycling van AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) verplicht te maken.

LENNOX EMEA is als fabrikant van warmtewisselingsapparatuur lid van de Eco-organisatie goedgekeurd door het ministerieel besluit van 19/12/2012 en ondersteunt u bij de recycling van uw apparatuur.

UW PARTNER VOOR DUURZAME OPLOSSINGEN

Rapport CO2-emissies

LENNOX EMEA

Kwaliteit

Wij zijn er diep van overtuigd dat onze werkelijke maatstaf voor kwaliteit de tevredenheid van onze klanten is!

Zoals vermeld in onze beleidsnota over kwaliteit, veiligheid & milieu verbindt LENNOX EMEA met haar werknemers en aandeelhouders er zich toe haar klanten kwaliteitsvolle producten en diensten te leveren, die aan hun (zowel impliciete als expliciete) noden en verwachtingen voldoen.

Om dit te doen, werkt een gespecialiseerd kwaliteitsteam, dat rechtstreeks en onafhankelijk rapporteert aan de algemene directie van LENNOX EMEA, zeer nauw samen met elke afdeling, om ervoor te zorgen dat de producten en diensten steeds aan de verwachtingen van onze klanten voldoen.

Wij ontwikkelen in alle afdelingen processen van continue verbetering en al onze productiecentra zijn ISO 9001 gecertificeerd en worden twee maal per jaar geauditeerd door onze certificeringsbedrijven – SGS in Spanje en LRQA in Frankrijk.