LENNOX EMEA


Podsumowanie


  1. Co to jest Ekoprojekt?
  2. Korzyści dla klienta
  3. Czy potrzebujesz więcej informacji o Ekoprojekcie?
  4. Ekoprojekt i nasze produkty

Przez ostatnich kilka lat, niektóre dyrektywy Ekoprojektu zostały wprowadzone w życie. W obliczu tych licznych zmian, LENNOX EMEA, główny gracz w branży systemów klimatyzacji, pomaga swoim partnerom jak najlepiej zrozumieć nowe regulacje. Te nowe regulacje dotyczą wszystkich zainteresowanych stron i umożliwiają lepsze wykorzystanie sezonowej wydajności oraz uzyskanie oszczędności energii dzięki naszym produktom.
 

KYOTO (1997), COP21 (Paryż 2015) i COP22 (Marakesz 2016) definiują cele, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C

2020

+20% WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

-20% EMISJA CO2

+20% ENERGIA ODNAWIALNA


Co to jest Ekoprojekt?


7 dyrektyw zgodnych z oznaczeneim

2009/125/WE Ekoprojekt

2011/65/EU RoHS (Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych)

2012/19/EU WEEE (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

2014/68/EU PED (Urządzenia ciśnieniowe)

2014/35/EU Urządzenia niskonapięciowe

2014/30/EU EMC (Kompatybilność elektromagnetyczna)

2006/42/WE Maszynowa

  Ekoprojekt 2009/125/WE ____________

Ekoprojekt to regulacja europejska (EEC) bezpośrednio związana z oznaczeniem CE. Stosuje się do wszystkich produktów zużywających energię.

W Ekoprojekcie (2009/125/WE) jest zawartych wiele dyrektyw

Produktów LENNOX EMEA dotyczą następujące z nich:

EU813/2013 dla ziębiarek (w funkcji ogrzewaczy pomieszczeń) Data wejścia w życie: 26 września 2015

EU2016/2281 dla rooftopów, roomtopów, ziębiarek (chłodzenie) oraz wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018

EU1253/2014 dla central wentylacyjnych Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016

EU1095/2015 dla średniotemperaturowych agregatów chłodniczych oraz agregatów skraplających Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016.

Klikmij tutaj, aby uzyskać więcej informacji (link do oficjalnej strony Komisji Europejskiej).

 

Większość tych dyrektyw zawiera dwa rodzaje zobowiązań:

Minimalne parametry pracy dla urządzeń

Informacja dla klientów: produkt musi być dostarczony ze swoją “kartą specyfikacji technicznej” zawierającą wszystkie wymagane dane techniczne zdefiniowane w regulacji (sezonowa wydajność energetyczna, wydajność przy częściowym obciążeniu, poziom emisji hałasu…)

 

Korzyści dla klienta


Quality > Jakość  /  Comfort > Komfort  /  Efficiency > Wydajność  /   Cost > Koszt Z jednej strony, dzięki metodom kalkulacyjnym Ekoproketu oraz sezonowej wydajności, łatwiej jest teraz zademonstrować klientom prawdziwe osiągi naszych urządzeń. Z drugiej strony, powszechne stosowanie wentylatorów EC a także zespołów sprężarek (oraz w niektórych przypadkachsprężarek z falownikami) doprowadziło do faktycznej znacznej poprawy komfortu.  Nie postrzegajcie regulacji Ekoprojektu jako ograniczenia: dla naszych klientów Ekoprojekt to synonim oszczędności energii i optymalnego komfortu. Firma LENNOX EMEA opracowała dedykowane narzędzie służące do oszacowania faktycznej oszczędności energii orazCałkowitego Kosztu Eksploatacji z uwzględnieniem specyfiki miejsca instalacji, obciążeń termicznych budynku, godzin otwarcia… Nasz zespół sprzedaży chętnie pomoże w dokonaniu takich kalkulacji. Skontaktujcie się z naszym lokalnym przedstawicielem.

Czy potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ekoprojektem?


W poniższej tabeli przedstawiono główne rodziny produktów sprzedawanych przez firmę LENNOX EMEA oraz odpowiadające im dyrektywy Ekoprojektu.. Klikając bezpośrednio w link, uzyskacie dostęp do oficjalnej strony z regulacją.
Rodzina urządzeń HVAC Tryb Dyrektywa (oficjalna publikacja) + notatka informacyjna Definicja rodziny produktów Karta specyfikacji technicznej Parametry pracy Wydajność sezonowa: metoda obliczeniowa
Rooftopy Chłodzenie EU2016/2281 + notatka informacyjna Załącznik I Punkt 44 Załącznik II Tabela 11 Załącznik II Tabela 3 Zgodnie z EN14825
Grzanie EU2016/2281 + notatka informacyjna Załącznik I Punkt 38 Załącznik II Tabela 14 Załącznik II Tabela 1 Zgodnie z EN14825
Roomtopy Chłodzenie EU2016/2281 + notatka informacyjna Załącznik I Punkt 44 Załącznik II Tabela 11 Załącznik II Tabela 3 Zgodnie z EN14825
Grzanie EU2016/2281 + notatka informacyjna Załącznik I Punkt 38 Załącznik II Tabela 14 Załącznik II Tabela 1 Zgodnie z EN14825
Ziębiarki Aplikacje komfortu Chłodzenie EU2016/2281 Artykuł 2 Punkt 8 Załącznik II Tabela 10 Załącznik II Tabela 3 Zgodnie z EN14825
Grzanie EU813/2013 Artykuł 2 Punkt 17 Załącznik II Tabela 2 Załącznik II Point 1 Zgodnie z EN14825
Ziębiarki Aplikacje przemysłowe Średnia temp. (-8°C) EU2015/1095 Artykuł 2 Punkt s Załącznik VII Point 1 Załącznik VII Tabela 7 Przejściowa metoda określenia SEPR dla ziębiarek przemysłowych
Wysoka temp. (+7°C) EU2016/2281 Artykuł 2 Punkt 10 Załącznik II Tabela 15 Załącznik II Tabela 5
Klimakonwektory EU2016/2281 Artykuł 2 Punkt 9 Załącznik II Tabela 13 N/D N/D
Centrale wentylacyjne NRVU EU1253/2014 Artykuł 2 Punkt 2 Załącznik II Punkt 2 Załącznik IV Zgodnie z EU1253/2014
RVU EU1253/2014 Artykuł 2 Punkt 3 Załącznik III Punkt 2 Załącznik V Zgodnie z EU1253/2014
Urządzenia chłodnicze Tryb Dyrektywa (oficjalna publikacja) Definicja rodziny produktów Karta specyfikacji technicznej Parametry pracy Wydajność sezonowa: metoda obliczeniowa
Chłodnicze agregaty skraplające Chłodnictwo EU2015/1095 Artykuł 2 Punkt o Załącznik V Punkt 1 Załącznik V Tabela 4 Przejściowa metoda określenia SEPR dla agregatów skraplających chłodzonych powietrzem
 

Ekoprojekt i nasze produkty


Rooftopy EU 2016/2281 BALTIC FLEXAIR ENERGY
Roomtopy EU 2016/2281 AQUALEAN FLATAIR COMPACTAIR AIRCOOLAIR
Ziębiarki EU 2016/2281 EU 813/2013 EU 2015/1095 ECOLEAN ECOMFORT AQUA4 NEOSYS HYDROLEAN MWC
Klimakonwektory EU 2016/2281 ALLEGRA INALTO ARMONIA ARIA COMFAIR HV COMFAIR HD AXIL
Centrale wentylacyjne EU 1253/2014 CLEANAIR LX eNeRGy (bez skraplacza)
 
Chłodnicze agregaty skraplające EU 2015/1095 MINI VANGUARD MAXI DUO CU MEGA MONOHAVANE MULTIHAVANE